Kontakt

RESIDENCE PARK-IN – ubytování ve Zlíně cz cz

TIPY NA VÝLET VE ZLÍNĚ A OKOLÍ

ZOO A ZÁMEK LEŠNÁ, ZLÍN

Zlínská zoologická zahrada je nejnavštěvovanějším turistickým místem celé Moravy. Každoročně do ZOO zavítá téměř půl milionu návštěvníků. V rámci 15 českých zoo nám v návštěvnosti patří druhé místo. Pohádkový zámek Lešná má rozsáhlou sbírku porcelánu a nábytku. V suterénu zámku naleznete mořská akvária a v teráriích rozmanité živočichy od bezobratlých až po zástupce plazů.

BAŤŮV KANÁL

Baťův kanál je v současnosti využíván pouze jako turistická vodní cesta. Lidé zde tráví dovolenou, víkendové pobyty, nebo přijíždějí ve svém volném čase, aby se svezli na lodi a poznali tak další zajímavosti naší přírody z paluby lodi. Tu si mohou vypůjčit v některé z půjčoven lodí, které na této vodní cestě fungují. Velmi oblíbené jsou také pravidelné plavby na velkých výletních lodích či pobyt na hausbótu.

OBUVNICKÉ MUZEUM, ZLÍN

Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města. Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla. Sbírkový fond sleduje vývoj obouvání od nejstaršího období českých dějin až po současnost. Nejranější období je zachyceno prostřednictvím replik. Nejstarší originály pocházejí z konce 16. století.

VIZOVICE – lihovar Rudolf Jelínek

Společnost Rudolf Jelínek a. s.. pořádá exkurze ve svém areálu. Exkurzní trasa zahrnuje návštěvnické centrum s podnikovou prodejnou, kinosál, pěstitelskou pálenici, provoz egalizace s obřími dřevěnými sudy (zrání destilátů), stáčírnu (plnění láhví) a degustační místnost. K dispozici jsou i odborné varianty s prohlídkou rektifikace (zušlechťování destilátů) a pálenice pro první destilaci včetně fermentace (kvašení). Součástí prohlídek je ochutnávka výrobků.

VIZOVICE – GLASS ATELIER MORAVA

První soukromá sklářská huť v Čechách postavená po listopadu 1989. Vybavena je nejmodernějšími tavícími agregáty s ekologicky čistým provozem. Tvorba sortimentu ručního, hutně zdobeného a uměleckého skla je založena na práci zkušeného designera Jiřího Vosmíka a kvalitě sklářských mistrů.

Exkurze pro skupiny nad 10 lidí. Možnost sledování práce sklářů na huti 7.00 - 13.00 hodin

LÁZNĚ LUHAČOVICE

Luhačovice, to jsou v dnešní době především moderní lázně, které využívají přírodních léčivých zdrojů, příznivých klimatických podmínek ke kvalitní komplexní lékařské péči o pacienty s onemocněním dýchacího ústrojí, trávicího ústrojí, nemocí z poruch látkové výměny, poruchy pohybového aparátu.

Jedinečné prostředí Luhačovic bylo a zůstává výzvou pro tvorbu uměleckých a architektonických děl. Skutečným skvostem architektury je soubor staveb architekta Dušana Jurkoviče, který jejich realizací na počátku 20. století vtiskl tomuto lázeňskému městečku neodolatelné kouzlo.

KROMĚŘÍŽ

Město nazývané " Hanácké Athény ". Za zmínku stojí dominanta města - Arcibiskupský palác s bohatě zdobenými historickými sály - zapsaného do seznamu památek UNESCO. Arcibiskupské vinné sklepy, sklepy jsou součástí Arcibiskupského zámku v Kroměříži, umístěné v podzemí v hloubce 6,5 m. Tato výroba má staletou tradici a na prahu třetího tisíciletí již trvá 735 let. Ve sklepích jsou zachovány nejstarší části zdiva gotického hradu ze 13. století, stěny pokrývají povlaky ušlechtilých plísní. Na základě ohlášení je možno připravit prohlídky sklepů s průvodcem, spojenou s ochutnávkou mešních vín, případně s pohoštěním. Květná zahrada je zařazena do památek UNESCO a mnoho dalšího je možno navštívit v malebné Kroměříži.

HOSTÝN, poutní místo

Dominanta Hostýnských vrchů - Hostýn (735 m), bájemi opředený vrch, cíl náboženských poutí. Prohlédněte si s námi barokní poutní chrám P. Marie, Vodní kapli, kapli svatého Jana Sarkandera, křížovou cestu od arch. D. Jurkoviče, lesní hřbitov, areál doplňuje kamenná rozhledna.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Valašské muzeum v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm bylo založeno v roce 1925 sourozenci Jaroňkovými a je nejstarším muzeem svého druhu ve střední Evropě. Nejvýraznějším rysem současného dění v muzeu je cílevědomé úsilí o oživení zapomenutých tradičních technik, lidového umění a obyčejů i o rekonstrukci společenského života, obchodu i zábavy našich předků. Další okruh aktivit patří lidovému řemeslu a lidovým umělcům. Kromě výrobků na prodej předvádějí svoji zručnost početným návštěvníkům muzea. Rožnovské muzeum tak plní odkaz svého zakladatele Bohumíra Jaroňka, který si přál, aby se skanzen stal živým muzeem.

Prestižní adresa v centru Zlína – nám. T.G.Masaryka
V sousedství Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Kongresové centrum Zlín